Hakkımızda

Yaşam Kuran Bloğu insanların yaşamını Kuran’ı Kerim ile yeşertmek için hayata geçmiştir.

İnsanların,

 • günlük yaşamına dokunan konuları 
 • Kur’an’dan beslenerek 
 • kolayca anlaşılabilir biçimde ifade etmeyi amaçlamaktadır. 

İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Kur’an- Kerim’i ve sosyal hayatı merkeze alan bir yaklaşımı vardır.

Hayatı Yeşerten ve Aydınlatan Kuran'ı Kerim - Yaşam Kuran

Yaşam Kur’an Nedir?

Yaşam Kur’an ; her bir okuyucusuna, Kur’an-ı Kerim’in inmesi ve içine işlemesi için bir ışık olma görevini görmeyi amaçlayan bir platformdur. 

Kuran-ı Kerim’den , bilimden, edebiyattan ve sanattan beslenerek sosyal yaşamımızda konuları daha kolay yutulabilir lokmalara ayırarak lezzetine daha çok vardırmayı hedeflemektedir. 

Bunu icra ederken, teknoloji ve dijital internet dünyasının en son trendlerini takip edip insanlık yararına kullanır. 

Tek bir kişinin güncesi değil bir topluluğun sesi olmayı ister. Bu açıdan; farklı görüşlere ve yazarlara kapısı açıktır. 

Sosyal hayat eksenli Kuran merkezli bir ekosistem ve aktif iyiliği ilke edinen bir topluluk oluşturmak arzusundadır.

Yaşam Kur’an ‘ın amacı nedir: 12 Yüce Amaç !

Yaşam Kur’an platformunun amacı insanların hayatlarını Kuran’ı Kerim ile yeşermesini sağlayacak bir dönüşüme ön ayak olmaktır. Bu blog ve platform, Kuran’ın gerçekten içselleşmesi ve hayatımıza uygulama olarak geçmesi için insanlığa bir ışık tutmak gayesindedir.

Kuran-ı Kerim’den yola çıkarak şunları amaçlamaktadır:

 1. Hayat verecek şeylere çağrıldığımı duyduğumu kayıt altına geçirmek ve Allah ile Hz. Muhammed’in bu çağrısına en güzel biçimde cevap vermek. (Bkz. Enfal 24)1
 2. Güzel sözlülerden olmak adına Allah’a davet etmek, iyi işler yapmak ve “Ben müslümanlardanım” demek. (Bkz. Fussilet 33)2
 3. Gerçeği Kur’an ile hatırlatmak. (Bkz. Kaf 45)3
 4. Allah’ın huzurunda bir gün toplanacaklarını bilenleri, sınava çekileceğimiz tek kitap olan Kur’an ile uyarmak. ( Bkz Enam 51)4
 5. İnsanlara Kuran’ı günlük hayattan örnekler açıklamak. (Bkz. Ankebut 43)5
 6. Bu sayede insanların gerçekten konuların üzerinde derinlemesine düşünmesini sağlamak, akıllarına karpuz kabuğu düşürmek. ( Bkz. Haşr 51)6
 7. Bu yolla insanların iyilikler yapmasına vesile olmak.  (Bkz Nahl 90)7 
 8. İyiliklerde yarışmak. (Bkz. Bakara 148)8
 9. Bu sayede iyiliklerinin kötülüklerini gidermesine götüren yolu açmak. (Bkz. Hud 114)9
 10. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. ( Bkz. Hadid 9)10
 11. Bu sayede Bir can (insan) dahi olsa ona hayat verebilmek. (Bkz. Maide 32)11
 12. İnsanların , günümüzde en sık kullandıkları bilgilenme aracı olan internette Kuran’a dayalı ve Kuran’a göre en doğru bilgilere en kolay, yalın ve anlaşılabilir biçimde ulaşmalarını sağlamak.

On ikinci ve son amacımızın ise çok sarsıcı, düşündürücü ve yürek dağlayıcı güncel bir örneğini kısaca özetlemek ve ilgili haber linkini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaşam Kuran fikri, haberde bahsedilen olaydan önce ortaya çıkmış ve olgunlaşmıştı. Dolayısıyla; tek başına bu olay üzerine gelişmemişti. Bununla beraber; bu haberi ve aşağıda ifade edeceğim gerekçelerini anladıktan sonra; bu fikri perçinlendi ve hayat kurtarabilmek adına hızlandı.

Haberin Konusu: Diyarbakır’da 2020 yılında; bir genç kadının erkek kardeşi tarafından öldürülmesi. Erkek kardeşinin; genç kadının eski sevgilisi tarafından zina yaptığı suçlamasıyla azmettirilmesi. Bu azmettirme sonucunda; erkek kardeşin ablasını öldürmeden 1 hafta önce Google’da arama yaparak “ Şeriatta zina eden abla öldürülebilir mi?” diye araştırma yapması.  

Haberin Detayı: Ablasını öldürmeden önce Google’a sormuş. 

Haberdeki konunun analizi:

Google’a girdiğimizde ve “ Şeriatta zina eden abla öldürülebilir mi?” sorgusunu yaptığımızda ; bu haber linklerini saymazsak şu iki ana dini kaynak karşımıza en üstte çıkıyor:

 1. https://sorularlaislamiyet.com/zina-eden-kadin-ve-erkege-uygulanacak-cezalar-nelerdir-0 
 2. https://ateistlerecevap.org/seriatta-zinann-cezas-nedir-recm-cezas/ 

Okuyucular linkleri ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirler. 

Bununla beraber; her iki makalenin de ortak noktası şudur: “ Zina yapan kadının recm ile öldürülmesinin dini bir gereklilik olduğunu savunuyorlar. 

Ve bu gerekçelerini de; tabii ki Kuran’a dayandıramadan, sünnete ve kerameti kendinden menkul sözde hadislere dayandırıyorlar.

Dolayısıyla ne oluyor ?

Haberdeki erkek kardeş için; internetten de zina yaptığını düşündüğü ablası için inandığı dinin öldür emri verdiğine inanıyor. Ve muhtemelen; kendi içinde bu onayın verdiği özgüvenle mahkeme kayıtlarına göre de sabit olduğu biçimiyle  gidiyor ablasını öldürüyor.

Şimdi, haykırışımızı ve bu platformun, Yaşam Kuran’ın amacını siz de içinizde hissedebiliyor musunuz ?

Yaşam Kuran’ın mottosu nedir ?

Yaşam Kuran’ın mottosu “Kur’an ile hayatınızı yeşertin!” dir. Bir başka ifade ile hayatı Kuran’ı Kerim ile yeşertmektir.

Yasam Kuran Motto: Hayatinizi Kuran ile Yesertin
Hayatınızı Kur’an ile Yeşertin !

Mottonun dayanağı ve çıkış noktası ise bizati Kuran’ı Kerim’in kendisidir. Zira, Kehf 18:45 ‘de Allah Hz. Muhammed nezdinde bizlere, yani dünya hayatının insanlara anlatmak isteyenlere,  demektedir ki:

“Onlara dünya hayatını şu örnekle anlat: Gökten su indiririz de onunla yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir, sarmaş dolaş olur;…..” 

Kaynak Kuran Ayetleri

[1] “Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’a ve Elçisine (çağrısına) cevap verin! Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz şüphesiz ki O’nun huzurunda toplanacaksınız”. Enfal 8:24

[2] “Allah’a davet eden, iyi iş(ler) yapan ve “Ben müslümanlardanım!” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir ki!” Fussilet 41:33

[3] “Biz onların söylediklerini çok iyi bileniz. Sen onların üzerinde asla zorba değilsin. Tehdidimden korkanlara (gerçeği) Kur’an’la hatırlat” Kaf 50:45

[4] “Umulur ki takvâlı (duyarlı) davranırlar diye kendileri için O’nun peşi sıra hiçbir dost ve şefaatçinin bulunmadığı (mahşer gününde) Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla (Kur’an ile) uyar” Enam 6:51

[5] “İşte biz şu örnekleri insanlar için veriyoruz; onları (gerçeği) bilenlerden başkası akıl etmez.” Ankebut 29:43

[6] “Bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, şüphesiz ki onu Allah’a saygı(sı)ndan dolayı boyun eğmiş bir şekilde, paramparça olmuş görürdün. İşte biz düşünsünler diye şu örnekleri insanlar için veriyoruz.” Haşr 59:21

[7] “Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkinliği, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. (O, gerçekleri) hatırlayasınız diye size öğüt vermektedir.” Nahl 16:90

[8] “Herkesin O’nun (Allah’ın yönlendirmesiyle) yöneldiği bir yönü vardır. Siz iyiliklerde yarışın! Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir.” Bakara 2:148

[9] “Gündüzün iki bölümünde (öğle ve ikindi) ve gecenin de (gündüze) yakın bölümlerinde (akşam, yatsı ve sabah) namaz kıl! Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu, (gerçeği) hatırlamak isteyenlere bir hatırla(t)madır.” Hud 11:114

[10] “Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna (Elçiye) apaçık ayetler indiren O’dur. Şüphesiz ki Allah size çok şefkatlidir, çok merhametlidir.”Hadid 57:9

[11] “İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları’na şöyle yazmıştık: “Kim bir cana karşılık olmaksızın yani yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın, (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir cana hayat verirse (onun canını kurtarırsa) bütün insanlara hayat vermiş (onları kurtarmış) gibi olur.”Elçilerimiz onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Sonra, onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırıya kaçmaktadır.” Maide 5:32