Manifesto Yaşam Kuran

Manifesto

 

Yaşam Kuran platformunun manifestosu, amacı, varmak istediği ülkü ve bunu yaparken sadık kalmayı taahhüt ettiği ilkelerden oluşmaktadır. Bir ekosistem olarak büyüdükçe ve Rabbimizin izniyle ortak düşünen bireyleri arttıkça bu manifesto’nun kendisi de daha olgunlaşacak ve ilham verici olacaktır.

Yaşam Kuran Platformunun Amacı

Manifesto kapsamında, Yaşam Kuran Platformunun 12 Yüce amacını şu 3 ana amaç içinde ifade ederiz:

 1. İnsanları Kuran’ı Kerim’in anlamından yola çıkarak karanlıklardan aydınlığa çıkarmak
 2. İnsanların günlük hayatlarında ve sosyal yaşamlarında karşılaştıkları olgulara uygulanabilir, yalın ve duru bir anlatımla Kur’an’dan yol gösterici ayetler ile açıklama getirerek; hayatımızı yeşertmek.
 3. Bir cana dahi olsa dokunabilmek; hayat vermeyi başarabilmek.

Yaşam Kuran Platformunun Varmak İstediği Ülkü

Yaşam Kur’an platformu Manifestosu dahilinde ülkü olarak şu noktaya varmak istemektedir:

 1. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri (iyi işler sayesinde) cennet gibi bir dünya
 2. Allah’ın razı olduğu güzel işler ve davranışlar
 3. İyiyi emreden kötülüklerden sakınan bir topluluk
 4. Sadece ve sadece iyiliklerde yarışan insanlar
 5. Kendini düzelttiği için Allah’ın bağışlamasına mazhar olacak bir toplum
 6. Allah’a inanmakla kalmayan ve imanın tam anlamı olan Allah’a inanıp tam güvenen bir toplum.
 7. Ne olursa olsun, kendi aleyhine olacak bile olsa, adaletten şaşmayan bir ümmet
 8. Akleden (neden sonuç ilişkisi içinde düşünen) ve teknoloji ile bilimde de ahlaki değerlerde de dünyada en önde gelecek bir toplum
 9. Allah’ın nimetlerini paylaşan, bölüşen, yardımlaşan ve bu sayede kimsenin aç ve açıkta kalmadığı bir toplum

Yaşam Kuran Platformunun İlkeleri

Yaşam Kuran platformu şu ilkeler ışığında ortaya çıkmıştır. Ve bu ülkelere bağlı kalacağını taahhüt eder:

 1. Bu platform kapsamındaki makalelerden, yayınlardan; kitaplardan , oluşturulan eserlerden asla ve kata ücret alınmaz. Bu hizmet karşılığında para kazanmamak esastır. Her türlü paylaşım, bilgi ücretsizdir. Allah rızası içindir. 1( Bkz. Enam 90 )
 2. Dostoyevski’nin ifade ettiği gibi “ Herkes birbirine ne düşündüğünü açıkça söylemeli, her ne olacaksa açık, aydınlık, özgürce olmalı.”dır.
 3. Herhangi bir kesin yargı / hüküm içeren görüş delillendirilmelidir. 
 4. İslam dinini ilgilendiren bir konunun delili yalnız ve ancak Kur’an-ı Kerim olabilir. Zira, dinin sahibinden ve birincil ağızdan gelen ve değişmediği kendi içindeki hükümle kayda alınan tek kaynak Kuran’dır.
 5. Peygaberimizin sünneti mutlaka çok değerlidir ve Rabbimizin sözlerini anlamak için kesinlikle bizim için ufuk açıcıdır ve eşsizdir. Bununla beraber; şu ana kadar bulunmuş bizzati Hz. Muhammed’in kendi el yazısıyla yazılmış / kendisinin yazdığı şeyler dışında ( ki bunlar sadece devlet işlerinin yürütülmesi için yayınladığı ve günümüze belge olarak ulaşan devlet işleri ilgili fermanlardır ) ikincil , üçüncül kaynaklı hadisler delil niyetine kullanılmamalıdır.
 6. Bizlere başkası üzerinden nakledilen hadisler ile ilgili ilk yapılacak şey bu hadisleri Kur’an- Kerim’e arz etmektir. Eğer Kur’an’a bir aykırılık taşımıyor ise ; dini konuları anlamak; içselleştirmek, konunun daha geniş perspektifini kavramak ve iyi uygulama örneği olarak almak için kesinlikle kullanılabilir. Ama birincil ağızdan ( Hz Muhammed’in kendisinin yazdığı) yazılı belgesi günümüze ulaşmamış ise yine de herhangi bir konunun ispatı için delil olarak kullanılmamalıdır çünkü gerçekliği kanıtlanmış olmamaktadır. Bu durumda da delil ünvanı kazanmış olmamaktadır.
 7. Yaşam ve Kur’an odaklı olan bir platformda herhangi bir konu hakkında görüş beyan edilirken mutlaka çok yönlü bir bakış açısı oluşturulmalıdır. Dini boyutun yanısıra; bilim, edebiyat, psikoloji, sosyoloji, felsefe ve sanat boyutları da mümkün mertebe konunun anlatımına dahil edilmelidir. Zira, her konunun merkezinde insan vardır.
 8. Yaşam Kuran platformu’nun herhangi bir tarikate, mezhebe, kliğe, cemaaate aidiyeti yoktur. 2 (Bkz. Ali İmran 105)
 9. Yaşam Kur’an platformu bağımsızdır.
 10. Malcolm X’in muhteşem ifadesi Yaşam Kuran platformu için de aynen bir ilkedir: “Onu kimin söylediği önemli değil; doğrudan yanayım. Kimden yana, ya da kime karşı olduğu önemli değil; adaletten yanayım.”
 11. Yaşam Kuran platformu kapsamında Freud’un söylediği gibi ““Özür dilemek, sizin haksız olduğunuz manasına gelmez. Karşınızdaki insana verdiğiniz değerin, egonuzdan yüksek olduğunu gösterir.” 
 12. Yaşam Kuran hareketi , aktif iyiliği önceler.
 13. Sadece sözde kalacak fikirlerden ziyade ; uygulamaya geçecek pratikleri de oluşturmaya gayret eder.
 14. Farklı görüşlerin fikirsel zenginleşme olduğunu kabul eder ve saygı ve kanunlar çerçevesindeki her türlü görüşün paylaşılmasın açıktır. 
 15. İnsanları harekete geçirmeyi ve Kur’an ile buluşmalarını ister. 
 16. Sürekli öğrenmek, gelişmek ve geliştikçe önceki düşüncelerine de yeni bilgilerle dönüştürüp geliştirebilecek bir yapı kurar.

Yaşam Kuran platformu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, Yaşam Kuran isminin anlamını ve Yaşam Kuran’ın kurucusunu merak edenler ; Yaşam Kuran platformunun mottosunun ne demek istediğine kulak kabartabilir:

Hayat Kur’an ile Yeşerir.

Yaşam Kuran

İlgili Ayetler:

 1.  “ İşte onlar (peygamberler), Allah’ın doğru yola ulaştırdığı kişilerdir. Sen de onların yoluna uy! De ki: “Ben buna (peygamberlik görevime) karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Bu (Kur’an), âlemler için ancak bir hatırla(t)madır.” Enam 6:90
 2. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılığa düşüp parçalananlar gibi olmayın! İşte onlar için büyük bir azap vardır.” Ali İmran 3:105