Yaşam Kuran İsminin Anlamı

“Yasam Kuran” markasının ve Yaşam Kuran isminin anlamı ismin odağa oturttuğu Kuran’-ı Kerim’in çok anlamlılığı kavramından feyz alınarak ortaya çıkmıştır. Tıpkı Kuran’ı Kerim gibi yaşam da semantik olarak çok anlamlıdır.

Kimi zaman yaşam umut verici; kimi zaman hüzünlendirici; kimi zaman ise coşkuludur. İçinde bulunduğunuz ana ve bağlama göre hayatı ana metninden kopmadan daha derin anlam katmanlarıyla tanımlarsınız: Tıpkı elinizle bir sahil kenarında deniz suyuna dokunduğunuzda hissettikleriniz gibi:

Suya Dokunan El Metaforu Yaşam Kuran

Suya dokunduğunuzda siz ne hissedersiniz ?

 • Sıcaklığını veya serinliğini duyumsarsınız.
 • Eliniz içinde kaldıkça dalgaların yarattığı köpüğü hissedersiniz.
 • Dalgaların elinizde dans etmesini ve elinizi adeta okşamasını algılarsınız.
 • Suyun içinde giren kısmıyla dışarıda kalan kısmın arasındaki o ürperti farkını keşfedersiniz.
 • Suyun dokunuşu sizde bir hatıranızı uyandırır. O anki suyla hatıranızı eleştirirsiniz. Geçmişte çocuğunuzla çıktığınız tatilde; çocuğunuz bir taşı denize atışıyla tanımlarsınız suyu.
 • O an iyot kokusu yoksa bile suda; burnunuz suyun iyot kokusunu algılarlar. Tıpkı Boğaz’daki vapurda hissettiğiniz o tuzlu iyot kokusunu…
 • Gördüğünüz sudaki kıpırtılar sizi uzaklara götürür. Kurulmamış ama gerçekleşmemiş hayallere veya sürpriz biçimde sevindiren muzip anlara…

İşte tüm bunlar aslında bir arada o suyun çok anlamlılığını oluşturur, su olması dışında. 

Kuran’ın ve Hayatın Çok Anlamlılığı

Kuran’ı Kerim de de böyledir, tıpkı Yaşam Kuran isminin de böyle tasarlanması gibi: Çok anlamlılığı Şaban Ali Düzgit Hocamızın ağzından dinleyelim zira ondan daha güzel bir anlatım yapabileceğimi düşünmüyorum:

“Metnin yorumlandığı her bağlam, metnin içindeki niyetin açığa çıkarılmasıyla (yeniden anlamlandırılmasıyla) yorumcu üzerinden hayatı yeniden inşa eder. Bu söz-eylem birlikteliğinin zorunlu sonucudur. Zira sözün amacı eylem yaratmaktır.” 

Yaşam Kuran’ın da amacı aşağıdaki 4 anlamı birleştirip dönüştürücü bir eylem yaratmak ve kulak verenler için hayatı yeşertmektir:

 1. Yaşam Kuran: Yaşamı inşaa eden; yaşamı yeşerten ve hayatı kuran.
 2. Yaşam Kur’an: Kuran’ı Kerim ve günlük hayatımıza / yaşamımıza nasıl uyguladığımız: “Yaşam ve Kuran”
 3. Yasa’m Kur’an: “Benim ana yasam; hayatta uyguladığım ve uyduğum ana kurallar bütünü, Kur’an-ı Kerim’dir.” anlamına gelmektedir.
 4. Yasam Kuran: Benim ( ve inananların ) yasalarını; birlikte yaşamak için gerekli kurallar bütününün çerçevesini çizen; bu yasayı inşaa eden; yaratan, benim uygulayacağım yasamı kuran Kuran’ı Kerim ve Allah.

Kaynaklar

 1.  ŞABAN ALİ DÜZGÜN, Kur’an Terimlerinin Semantik Çok Katmanlılığı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 59:1 (2018), ss.47-65